Thông báo

>>> Khởi tố, bắt chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh Phạm Công Danh (Vậy không biết đến bao giờ miếng đất vàng ở sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng mới được khởi công hè?)