Thông báo

>>> Khởi tố, bắt chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh Phạm Công Danh (Vậy không biết đến bao giờ miếng đất vàng ở sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng mới được khởi công hè?)
Không có bài đăng nào. Hiển thị tất cả bài đăng
Không có bài đăng nào. Hiển thị tất cả bài đăng